ETUSIVU
PALVELUT
YRITYS
REFERENSSIT
OTA YHTEYTTÄ

Energia- ja ilmastojohtamisenasiantuntija

Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja oma henkilöstö vaativat organisaatioilta yhä enemmän ilmastotoimia. Energiatehokkuus on ilmastotoimista monesti se tehokkain. Sillä saavutetaan sekä päästövähennyksiä että taloudellisia hyötyjä.

Miika Huhtala, toimitusjohtaja, Evate Oy

PALVELUT

Energia- ja ilmastoraportointi

Yhä useampi organisaatio on tulevaisuudessa velvoitettu energia- ja päästötietojen raportointiin. Evate auttaa organisaatioita suoriutumaan raportointivelvoitteista sekä vapaaehtoisten energiatehokkuus- ja ilmastositoumusten raportoinnista. Oli kyseessä sitten uudistuneen CSRD-direktiivin mukainen kestävyysraportointi, energiajohtamisjärjestelmät (kansalliset energiatehokkuussopimukset, ETJ+, ISO 50001) tai esimerkiksi organisaation oma vuosiraportti, auttaa Evate tarvittavien energia- ja päästötietojen keräämisessä, laskennassa ja raportoinnissa.

Miksi kannattaa hankkia ulkopuolista apua raportointiin?
Evate tuntee standardit ja tavat
Saat apuusi kokeneen asiantuntijan
Säästät aikaa

Päästölaskenta

Evate auttaa organisaatioita päästölaskennassa. Laskenta toteutetaan Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaisesti. Laskennan laajuus selvitetään tarkemmin asiakkaan lähtökohdista. Tyypillisesti laskentaan sisällytetään ainakin organisaation suorat päästöt (scope 1), kuten oma energiantuotanto ja ajoneuvojen käytöstä syntyvät päästöt sekä ostoenergian (scope 2), kuten sähkön ja kaukolämmön päästöt. Myös organisaation merkittävimmät epäsuorat päästöt (scope 3), kuten kuljetukset ja liikematkustaminen ovat yleensä laskennassa mukana. Katso hinnat Evaten hintalaskurista.

Miksi yrityksen tulisi laskea päästöt?
Kohdistat toimenpiteet oikein
Asiakkaat valitsevat vastuullisesti
Kumppanit tarvitsevat tietoa

Ilmastotiekartat

Evate auttaa organisaatioita ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Asiakkaalle laaditaan suunnitelma hiilidioksidipäästöjä vähentävistä toimista ja lasketaan toiminnan aiheuttamat päästöt. Tiekarttaan kirjataan tavoitteet, toimenpiteet, mittarit sekä vastuut.

Ilmastotiekartan avulla saat konkreettisen kuvan siitä, mikä on hyvä tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle ja miten tavoitteeseen päästään. Lähtökohtana on löytää ratkaisuja omien päästöjen vähentämiseen. Päästökompensaatiot on viimeisin keino.

Kuinka työ etenee?
Nykytilan selvitys
Tavoitteen asettaminen
Toimenpiteiden valinta

Energianeuvonta

Evate tarjoaa Keski-Pohjanmaan alueella energianeuvontaa kuluttajille, kunnille ja yrityksille. Neuvontaa tarjotaan esimerkiksi energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian lisäämiseen sekä rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos kaipaat puolueetonta tietoa esimerkiksi lämmitystavan vaihdosta, sähkösopimuksista tai aurinkosähköjärjestelmän hankinnasta. Neuvontaa tarjotaan maksutta sekä puhelimitse että sähköpostitse ja yhteystiedot löydät tämän sivun alalaidasta.

Toimintaa rahoittaa Energiavirasto. Muiden maakuntien energianeuvojien yhteystiedot löydät Energiaviraston nettisivuilta.

Kuka voi ottaa yhteyttä energianeuvontaan?
Kuluttajat
Yritykset
Kunnat

YRITYS

Yritys perustettiin vastaamaan kuntien ja yritysten kasvaviin haasteisiin energia- ja ilmastoasioissa. Useamman vuoden kokemus alalta toi esille organisaatioiden haasteet suoriutua yhä tiukentuvista määryksistä ja tavoitteista.

Evate auttaa energiankulutusten ja päästöjen selvittämisessä sekä tuo konkreettisia vinkkejä kulutusten ja päästöjen pienentämiseen. Evate selvittää, laskee, raportoi, viestii ja auttaa kaikissa energia- ja ilmastoasioissa!

Kun mittaat, voit johtaa

Tuntemalla oman energiankäytön ja päästöt, voit kohdistaa energiatehokkuus- ja ilmastotoimet asioihin joilla on vaikuttavuutta.

2021

Perustettu

100

Asiakastyytyväisyys (NPS)

Kokkola

Y-tunnus

3241720-6

ASIAKKAITA

Kokkolan kaupunki

Lapin ELY-keskus

Itä-Lapin kuntayhtymä

Kaustisen seutukunta

Inarin kunta

Pelkosenniemen kunta

Posion kunta

Lapin liitto

Kemijärven kaupunki

Energiavirasto

Loimaan kaupunki

REFERENSSIT

Tilaaja

Sodankylän kunta, Inarin kunta, Loimaan kaupunki

Ilmastotyön käynnistäminen kunnissa

Evate on ollu käynnistämässä ilmastotyötä useissa kunnissa ympäri Suomen.

Sodankylän ja Inarin kunnille Evate tuotti tietoa päätöksenteon tueksi, kun kunnat suunnttelivat Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoon liittymistä. Kunnille luotiin päästöskenaariot vuodelle 2030, jotta kuntapäättäjät saivat käsityksen siitä, mikä on hyvä päästövähennystavoite tuleville vuosille. Evate esitteli päästöskenaarioita sekä kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja laskentatapoja kunnanvaltuutetuille.

Keväällä 2023 Evate auttoi Loimaan kaupunkia ilmastosuunnitelmatyön käynnistämisessä. Kaupungille haettiin ilmastosuunnitelman laatimiseen Ympäristöministeriön valtionavustusta.

Tilaaja

Posion kunta, Pelkosenniemen kunta, Kemijärven kaupunki

Itä-Lapin kuntien ilmastosuunnitelmat

Evate toteutti Itä-Lapin kolmeen kuntaan (Posio, Pelkosenniemi ja Kemijärvi) ilmastosuunnitelmat vuosina 2022 ja 2023. Työ sisälsi useita yhteisiä, kolmelle kunnalle suunnattuja tapaamisia sekä kuntakohtaisia työpajoja, ilmastokyselyn, toimenpiteiden vaikuttavuusarvion ja viestintää.

Ilmastosuunnitelmat toteutettiin uuden ilmastolain (423/2022, 14 a §) vaatimusten mukaan. Lisäksi suunnitelmiin kirjattiin kuntien päästöskenaariot vuodelle 2030. Kunnille valittiin myös indikaattoreita ilmastotyön seurantaan. Toimenpiteille kirjattiin vastuutahot sekä aikataulut. Työpajoissa oli mukana kunnan työntekijöitä, tytäryhtiöiden edustajia sekä kunnanvaltuutettuja. Evate oli myös esittelemässä suunnitelmia valtuutetuille.

Tilaaja

Energiavirasto

Energianeuvonta

Evate toteuttaa alueellista energianeuovontaa Keski-Pohjanmaalla vuosina 2023-2026. Alueellinen energianeuvonta antaa puhelin- ja sähköpostineuvontaa alueen asukkaille, yrityksille ja kunnille. Neuvonta auttaa energiatehokkuuden lisäämisessä, uusiutuvan energian käyttöönotossa sekä rahoitusratkaisuissa. Lisäksi neuvonta järjestää alueella neuvontatilaisuuksia.

Energianeuvontaa rahoittaa Energiavirasto, ja neuvontaa annetaan asiakkaille veloituksetta. Lisätietoa energianeuvonnasta löytyy Energiaviraston nettisivuilta.

OTA YHTEYTTÄ

YHTEYDENOTTOLOMAKE

Nimi
Sähköposti
Puhelinnumero
Viesti

Lähettämällä viestin hyväksyt henkilötietojen tallentamisen.

© 2024 Evate Oy