Ilmastotiekartat

Evate auttaa organisaatioita ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Asiakkaalle laaditaan suunnitelma hiilidioksidipäästöjä vähentävistä toimista ja lasketaan toiminnan aiheuttamat päästöt. Tiekarttaan kirjataan tavoitteet, toimenpiteet, mittarit sekä vastuut.

Ilmastotiekartan avulla saat konkreettisen kuvan siitä, mikä on hyvä tavoite kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiselle ja miten tavoitteeseen päästään. Lähtökohtana on löytää ratkaisuja omien päästöjen vähentämiseen. Päästökompensaatiot on viimeisin keino.