Ilmastotyön käynnistäminen kunnissa

Evate on ollu käynnistämässä ilmastotyötä useissa kunnissa ympäri Suomen.

Sodankylän ja Inarin kunnille Evate tuotti tietoa päätöksenteon tueksi, kun kunnat suunnttelivat Hiilineutraalit kunnat (HINKU) -verkostoon liittymistä. Kunnille luotiin päästöskenaariot vuodelle 2030, jotta kuntapäättäjät saivat käsityksen siitä, mikä on hyvä päästövähennystavoite tuleville vuosille. Evate esitteli päästöskenaarioita sekä kuntien kasvihuonekaasupäästöjen kehitystä ja laskentatapoja kunnanvaltuutetuille.

Keväällä 2023 Evate auttoi Loimaan kaupunkia ilmastosuunnitelmatyön käynnistämisessä. Kaupungille haettiin ilmastosuunnitelman laatimiseen Ympäristöministeriön valtionavustusta.