Itä-Lapin kuntien ilmastosuunnitelmat

Evate toteutti Itä-Lapin kolmeen kuntaan (Posio, Pelkosenniemi ja Kemijärvi) ilmastosuunnitelmat vuosina 2022 ja 2023. Työ sisälsi useita yhteisiä, kolmelle kunnalle suunnattuja tapaamisia sekä kuntakohtaisia työpajoja, ilmastokyselyn, toimenpiteiden vaikuttavuusarvion ja viestintää.

Ilmastosuunnitelmat toteutettiin uuden ilmastolain (423/2022, 14 a §) vaatimusten mukaan. Lisäksi suunnitelmiin kirjattiin kuntien päästöskenaariot vuodelle 2030. Kunnille valittiin myös indikaattoreita ilmastotyön seurantaan. Toimenpiteille kirjattiin vastuutahot sekä aikataulut. Työpajoissa oli mukana kunnan työntekijöitä, tytäryhtiöiden edustajia sekä kunnanvaltuutettuja. Evate oli myös esittelemässä suunnitelmia valtuutetuille.